Whiteout

Whiteout 2004-2005
C-Print/Diasec
150 x 175 cm
Edition of 5